Det är viktigt att vi mår bra med oss själva

Det är viktigt att vi mår bra i oss själva och att vi gör allt vi kan för att vårda vår självkänsla, det är ett ansvar som vi har gentemot oss själva och andra i vår omgivning. Att inte må bra i sig själv resulterar inte sällan i att man stöter bort sin omgivning och det kan vara svårt att reparera brutna relationer.

Vad kännetecknar egentligen en lycklig person och finns det en mall som man kan följa för att bli lycklig eller är det faktiskt så att lycka är högst individuellt och tvunget måste komma inifrån oss själva? Det är nog tyvärr så att det inte finns någon manual att följa i jakten på att bli lycklig men det finns en hel del väldigt bra självhjälpsböcker som kan ge oss värdefulla verktyg att jobba med när vi jobbar på att bli lycklig eller lyckligare.

Utseendet är för många oerhört synonymt med att vara lycklig och oavsett vad vi rent moraliskt anser om det så kan vi inte förneka att det faktiskt är så att fler och fler människor prioriterar att lägga stora summor pengar på att skönhetsoperera sig. Och skönhetsopererade människor vittnar i hög utsträckning om att deras ingrepp har ökat deras livskvalité, bidragit till att de känner sig mer tillfreds med sig själv och att de generellt känner sig mycket lyckligare. Till de vanligaste skönhetsoperationerna hör bröstförstoring och det är ett ingrepp som givetvis i hög grad görs på kvinnor men numera också på män som vill bli kvinnor och båda grupperna menar att operationerna bidragit till att förbättra den egna självbilden och därmed också gjort de till mer förnöjsamma personer.

Vi människor är komplexa och framförallt individualistiska vilket också medför att lycka är något ytterst personligt som vi behöver hitta hos oss själva. Det viktigaste är inte vilka metoder vi väljer att använda oss av utan att vi faktiskt aktivt jobbar på att vara lyckliga människor.